O nás

Strojírna Soběslav s.r.o.

Naše firma působí na strojírenském trhu od 1/4/1994, kdy byla tato společnost založena. Náš původní cíl, být vyhledávaným dodavatelem zakázkových strojů a strojních dílů podle výrobní dokumentace dodané zákazníkem, zůstal i dnes nezměněn a věříme, že se nám ho daří plnit.

I do budoucna chceme nabízet ucelená a kvalitní řešení konkrétních strojírenských projektů odpovídajících potřebám našich zákazníků. Nedílnou součástí je budování seriózních vztahů se spolupracujícími kooperačními firmami a dodavateli.

Náš tým nyní tvoří kolektiv zhruba 30 kvalifikovaných odborníků, kteří jsou díky svým dlouholetým zkušenostem a pomocí moderního strojního parku schopni zajišťovat realizaci zakázek v oblasti technologie, výroby a montáže. Součástí procesu je i závěrečná finální kontrola výrobku včetně měřících protokolů a požadovaných zkoušek, jeho zabalení a expedice.

Od roku 2005 jsme držiteli certifikátu systému jakosti ČSN EN ISO 9001:2015.

Historie

Od roku 1994 jsme se získali důvěru mnoha významných evropských i tuzemských společností, rozrostli se o 30 kvalifikovaných odborníků, nakoupili stroje a strojní vybavení v hodnotě 165 milionů Kč.


1994

Založení společnosti Strojírna Soběslav s.r.o., která v počátku zaměstnává 7 pracovníků a působí v pronajatých prostorách bývalé slévárny LADA Soběslav.

Smlouva o výhradní výrobě mechanických dílů pro jednoúčelové obráběcí stroje se společností Werag GmbH.

1998

Ukončení spolupráce s firmou Werag poté, kdy byl na tuto firmu neočekávaně vyhlášen konkurs, v jehož důsledku i naše firma utrpěla značnou ekonomickou ztrátu.

Zahájení dlouhodobé spolupráce se společnostmi Mauser Werke Oberndorf Maschinenbau GmbH, INA- Schaeffler KG, KHP kovoengineering.

2000

Majitelé společnosti Strojírna Soběslav zakoupili pronajaté výrobní prostory Lada Soběslav.

2001

Postupné navyšování počtu pracovníků a stabilizace firmy na trhu.

2004

Výroba válcovací linky pro kalibraci a rovnání plechů.

2005

Zahájení výroby zařízení pro výrobu prostorových nosníků Bevisol KTH pro společnost Fert a.s.

2007

Významná interní restrukturalizace společnosti zaměřená na zvýšení celkové efektivity.

Rozsáhlé stavební rekonstrukce výrobních a administrativních prostor.

2010

Firmu podobně jako celé strojírenství zasáhla krize, došlo k omezení výroby a úsporným opatřením zabezpečující efektivnější fungování v obtížných podmínkách.

2012

V rámci evropských projektů byla zakoupena první CNC horizontální vyvrtávačka MICROCUT. Šlo o stroj HBM 5 T, který znamenal zásadní kvalitativní změnu v procesu obrábění. Dochází k postupnému zaškolení určených pracovníků na novém stroji a k obměně používaného nářadí.

2013

Modernizace firmy pokračuje, je rekonstruován 3D měřící stroj Zeiss, u kterého je také nainstalován nový měřící software Calypso umožňující vydání měřícího protokolu v několika jazycích.

V závěru roku byl zakoupen stroj WFC10CNC od firmy Fermat, čímž Strojírna pokračovala v nastoupené cestě modernizace strojního parku.

2014

Provedené rekonstrukce budovy Strojírny. Po celkové opravě střechy došlo i na fasádu a budova tak dostala nový vzhled.

Byly inicializovány 2 nové projekty z evropských fondů.

2015

V tomto roce byly zakoupeny  další 2 nové CNC horizontální vyvrtávačky MICROCUT, HBM4T.

Touto modernizací strojního parku došlo ke kompletnímu přechodu od obrábění na ručně řízených horizontálních vyvrtávačkách k obrábění na přesných CNC strojích, kdy sestava 4 kusů CNC horizontálních vyvrtávaček je zcela jistě jednou z největších v jihočeském regionu a Strojírna Soběslav se tím stává zajímavým partnerem i pro spolupráci s firmami typu Kovosvit MAS Sezimovo Ústí, ZVVZ Milevsko, TOS Varnsdorf, Těžké Strojírenství Plzeň, Slévárna Zlín, Tajmak Zlín atd.

Současnost

Minulý rok byl pro společnost Strojírna Soběslav s.r.o. ve znamení stabilizace pracovního kolektivu a snahy se co nejlépe vypořádat se stále náročnějšími požadavky našich zákazníků. Velký důraz klademe na kvalitu, flexibilitu a efektivitu výroby stále složitějších a přesnějších výrobků, a to jak jednotlivých dílců, tak i ucelených strojních celků.

Strojírna Soběslav během svého působení si vybudovala dobré postavení na trhu a díky své přesné a kvalitní výrobě si získala mnoho dalších zákazníků, mezi kterými je řada významných průmyslových podniků. Naši stálí odběratelé a náš zkušený tým jsou tou nejlepší zárukou pro dobrou stabilitu a další úspěšný rozvoj naší společnosti.

Vize a firemní hodnoty

Podnikání společnosti Strojírna Soběslav je postaveno na těchto firemních hodnotách:

1. Vztah k zákazníkovi

 • 100% plnění všech předem stanovených požadavků zákazníka na kvalitní práci se zaměřením na kovovýrobu
 • Předvídat budoucí potřeby zákazníka
 • Usilovat o zlepšení všech procesů firmy

 

2. Vztah k firmě, k trhu

 • Dosáhnout vedoucího postavení v oblasti kvality mezi srovnatelnou konkurencí v ČR i EU
 • Všechny procesy poskytovat v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR a EU
 • Zabezpečit nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů a jejich měření tak, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování
 • Dbát na optimální zajištění a využití potřebných zdrojů

3. Vztah k zaměstnancům

 • Přesvědčit zaměstnance o významu kvality jejich práce pro prosperitu firmy
 • Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu firmy
 • Přijímat nové zaměstnance na základě odborných kvalit i morálních vlastností
 • Pravidelná účast pracovníků na školení a doplnění vzdělání zvyšuje výkonnost naší firmy
 • Podporu mezilidských vztahů uvnitř firmy
 • Motivovaný systém odměn

4. Vztah k dodavatelům

 • Spolupracujeme pouze se spolehlivými a kvalitními dodavateli
 • Pravidelně dodavatele vybíráme a hodnotíme
 • Dodavatelé  uspokojují přesně naše potřeby dle zadaných specifikací
 • Součástí dodávky jsou certifikáty kvality

Realizované projekty

25.11.2013 - 30.6.2015 Operační program podnikání a inovace - INOVACE-INOVAČNÍ PROJEKT 4.1 IN04/2129

Projekt pod názvem "Inovace procesů při obrábění velkých dílců" je spolufinancován z prostředků EU.

Inovace procesů výroby je nutné řešit vzhledem ke konkurenceschopnosti společnosti na českém trhu a konkurenceschopnosti dodávek na zahraniční trhy, především SRN. Z tohoto důvodu je nutné pořízení níže uvedené technologie a realizace inovativních opatření v rámci výrobních procesů.

-horizontální vyvrtávačka HBM 130(4T)

– betonový základ pod stroj

Zobrazit

25.11.2013 - 31.5.2015 Operační program podnikání a inovace – ROZVOJ 2.2 RV03/2329

Projekt pod názvem "Rozvoj technologie ve Strojírně Soběslav" je spolufinancován z prostředků EU.

Předmětem projektu je pořízení nové horizontální vyvrtávačky a vybudování základu pod ní. Důvodem pořízení je rozšíření výrobních kapacit a modernizace provozu. Jedná se o rozšíření technologie z důvodu pokrytí zvýšených požadavků našich zákazníků.

– vodorovná vyvrtávačka HBM 130(4T)

Zobrazit

1.5.2011 - 28.4.2012 Operační program podnikání a inovace – POTENCIÁL 4.2 PT03/150

Projekt pod názvem "Výzkum, vývoj a inovace v obrábění" je spolufinancován z prostředků EU.

– výzkumná a vývojová činnost včetně inovací zaměřena na zvýšení produktivity výrobních a technologických procesů při obrábění s cílem snížení obráběcích časů, redukcí operací a zlepšení životního a pracovního prostředí při obrábění a přenesení těchto procesů do výroby strojů a dílců

– spolupráce s Katedrou technologie obrábění Západočeské univerzity v Plzni

– nákup stroje CNC horizontální vyvrtávačka MICROCUT, typ HBN-5T

 

Zobrazit

1. 11. 2010 - 31.12.2011 projekt OP LZZ "Školení je šance" - Komplexní vzdělávací proces zaměstnanců firmy Strojírna Soběslav s.r.o.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU a ESF. Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců v rámci zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti podniku prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí. Cíle projektu vychází z potřeb vyrovnání se s progresí technologického rozvoje a nároků na kvalifikaci zaměstnanců a se vzrůstem podílu klientů ze zahraničí po vstupu ČR do EU.

Celkem je realizováno 12 vzdělávacích kurzů:

 • Německý jazyk – technická němčina
 • Německý jazyk – obchodní němčina
 • Anglický jazyk
 • Metrologie
 • Obsluha PC I., II.
 • Programování CNC a CAD
 • Svářečské zkoušky
 • Evropský cer. Svárečský technolog
 • Technologie obrábění
 • Vedení týmů
 • Výroba a její řízení
 • Výrobní SW

Školení se účastní všichni zaměstnanci firmy.

EU
Zobrazit

Připravíme Váš projekt

Odeslat dokumentaci

Poptávkový formulář

Prostřednictvím tohoto formuláře nám můžete odeslat výkresy,
na základě kterých pro Vás připravíme nabídku.

Vložte Váš soubor